Word ListsWord Search

The word voor is a foreign word

33 short excerpts of Wiktionnary (A collaborative project to produce a free-content dictionary.)

— Foreign words, define in English —
 • Afrikaans
 • Estonian
  • voor n. An oval ridge formed under glacier ice.
  • voor n. A row of trucks.
  • voor n. A row.
  • voor n. A phase of a competition.
  • voor n. A queue.
— In Dutch —
 • voor  voorz. dichterbij dan (gezien vanaf de spreker of anderszins).
 • voor  voorz. aan de voorkant.
 • voor  voorz. eerder komend in de bewegingsrichting.
 • voor  voorz. eerder in tijd.
 • voor  voorz. eerder in volgorde.
 • voor  voorz. eerder in rangorde.
 • voor  voorz. ten behoeve van, ten gunste van (datief).
 • voor  voorz. eens met, positief tegenover, ten gunste van, pro.
 • voor  voorz. wat betreft, met betrekking tot, aangaande.
 • voor  voorz. tegen de prijs van, ten bedrage van, tegen.
 • voor  voorz. in plaats van, ter vervanging van.
 • voor  voorz. lijkend op, beschouwd als.
 • voor  voeg. onderschikkend: voordat, aleer, eerder in tijd dan.
 • voor  bijw. aan de voorkant.
 • voor  bijw. (predicatief) eens, positief.
 • voor  bijw. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord.
 • voor  bijw. prepositioneel deel van een voornaamwoordelijk bijwoord.
 • voor  n. positief argument of positieve kant.
 • voor  n. (landbouw) een met een ploeg gemaakte greppel in de aarde.
 • vóór  voorz. voor, met nadruk op de tegenstelling met een ander zinsdeel…
 • vóór  voorz. voor, met nadruk, om een andere mogelijke betekenis van…
 • vóór  voeg. voor, met nadruk op het onderscheid tussen de beide nevengeschikte…
 • vóór  bijw. voor, met nadruk op de tegenstelling met een ander zinsdeel…
 • vóór  bijw. voor, met nadruk, om een andere mogelijke betekenis van…
 • -voor  ter vorming van woorden die betrekking hebben op eters of vreters.
17 English words from 8 English definitions

before competition formed front furrow glacier ice in␣front in␣front␣of of␣a oval phase queue ridge row trucks under

15 English words from 25 foreign definitions

als argument dan deel die een eens het met pro ten ter tot van wat

57 foreign words from 25 foreign definitions

aan aangaande aarde aleer ander andere anderszins bedrage beide betekenis betreft betrekking bijwoord bijwoordelijk datief eerder eters gezien greppel gunste hebben in␣plaats␣van kant komend landbouw lijkend met␣betrekking␣tot nadruk onderscheid onderschikkend plaats ploeg positief predicatief prepositioneel prijs rangorde scheidbaar spreker tegen tegenover tegenstelling ten␣bedrage␣van ten␣behoeve␣van ten␣gunste␣van tijd tussen vanaf vervanging volgorde voor voorkant vorming vreters werkwoord woorden zinsdeel

8 suffixes (New words found by adding one or more letters at the end of the word.)

Voorst Voorhees voorleser voorlesers voorlooper voorloopers Voortrekker Voortrekkers

4 times in the middle (New words found by adding letters in front and at the end of the word.)

Zandvoort Vandervoort Westervoort Vandervoorts

3 words-in-word RTL (Words found written from right to left, inside the word. Minimum size 3 letters.)

OOV roo 'roo

2 anagrams (New words found by changing the order of the letter.)

Voro Võro

7 anagrams found with an extra letter (New words formed with all the letter from the word and an extra letter.)

Borvo OProv overo Provo Rovno Võros vroom

9 anagrams found minus a letter (New words formed with all the letters from the word minus a letter.)

OOV oro- ovo- roo 'roo ROV RVO vor VOR

11 cousins (New words found by changing only one letter.)

boor door Foor Loor moor Moor Noor poor Toor vook voom

2 lipograms (New words found when removing only one letter.)

vor VOR


Random wordBack to top
Previous wordNext word


Recommended websites


See this word in another language

Français Español Italiano Deutsch Português Nederlands


Ortograf Inc.This site uses web cookies, click to learn more.
© Ortograf Inc. Website updated on 20 September 2019 (v-1.0). Informations & Contacts.