Word ListsWord Search

The word voor is a foreign word

33 short excerpts of Wiktionnary (A collaborative project to produce a free-content dictionary.)

— Foreign words, define in English —
 • Afrikaans
 • Estonian
  • voor n. Drumlin, an oval ridge formed under glacier ice.
  • voor n. A row of trucks or any other vehicle carrying a load.
  • voor n. Row.
  • voor n. Phase, stage, round, e.g in a competition.
  • voor n. (Somewhat dated) queue, turn, time.
— In Dutch —
 • voor voorz. Dichterbij dan (gezien vanaf de spreker of anderszins).
 • voor voorz. Aan de voorkant.
 • voor voorz. Eerder komend in de bewegingsrichting.
 • voor voorz. Eerder in tijd.
 • voor voorz. Eerder in volgorde.
 • voor voorz. Eerder in rangorde.
 • voor voorz. Ten behoeve van, ten gunste van.
 • voor voorz. Eens met, positief tegenover, ten gunste van, pro.
 • voor voorz. Wat betreft, met betrekking tot, aangaande.
 • voor voorz. Tegen de prijs van, ten bedrage van, tegen.
 • voor voorz. In plaats van, ter vervanging van.
 • voor voorz. Lijkend op, beschouwd als.
 • voor voeg. Onderschikkend: voordat, aleer, eerder in tijd dan.
 • voor bijw. Aan de voorkant.
 • voor bijw. (Predicatief) eens, positief.
 • voor bijw. Bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord.
 • voor bijw. Prepositioneel deel van een voornaamwoordelijk bijwoord.
 • voor n. Positief argument of positieve kant.
 • voor n. (Landbouw) lange, smalle en ondiepe insnijding in een akker…
 • vóór voorz. Voor, met nadruk op de tegenstelling met een ander zinsdeel…
 • vóór voorz. Voor, met nadruk, om een andere mogelijke betekenis van…
 • vóór voeg. Voor, met nadruk op het onderscheid tussen de beide nevengeschikte…
 • vóór bijw. Voor, met nadruk op de tegenstelling met een ander zinsdeel…
 • vóór bijw. Voor, met nadruk, om een andere mogelijke betekenis van…
 • -voor Ter vorming van woorden die betrekking hebben op eters of vreters.
28 English words from 8 English definitions

any Before carrying competition dated Drumlin formed front Furrow glacier ice In␣front In␣front␣of load other oval Phase queue ridge round row Somewhat stage time trucks turn under vehicle

17 English words from 25 foreign definitions

Aan als argument dan deel die een eens het met pro smalle ten ter tot van Wat

56 foreign words from 25 foreign definitions

aangaande akker aleer ander andere anderszins bedrage beide betekenis betreft betrekking bijwoord Bijwoordelijk eerder eters gezien gunste hebben In␣plaats␣van insnijding kant komend Landbouw lange Lijkend met␣betrekking␣tot nadruk onderscheid Onderschikkend plaats positief Predicatief Prepositioneel prijs rangorde scheidbaar spreker tegen tegenover tegenstelling ten␣bedrage␣van Ten␣behoeve␣van ten␣gunste␣van tijd tussen vanaf vervanging volgorde Voor voordat voorkant vorming vreters werkwoord woorden zinsdeel

18 suffixes (New words found by adding one or more letters at the end of the word.)

Voorst Voorhis Voorhees Voorheis Voorhies voorhuis voorskot voorslag voorwerp voorkamer voorleser voorwerps Voorheises voorlesers voorlooper voorloopers Voortrekker Voortrekkers

6 times in the middle (New words found by adding letters in front and at the end of the word.)

Vanvoorst Zandvoort Vanvoorsts Vandervoort Westervoort Vandervoorts

3 words-in-word RTL (Words found written from right to left, inside the word. Minimum size 3 letters.)

OOV roo 'roo

2 anagrams (New words found by changing the order of the letters.)

Voro Võro

10 anagrams found with an extra letter (New words formed with all the letters from the word and an extra letter.)

Borvo OProv Orlov overo provo Provo Rovno Võros vroom Vroom

12 anagrams found minus a letter (New words formed with all the letters from the word minus a letter.)

OOV Oro oro- ORV ovo- roo 'roo ROV RVO vor VOR VRO

14 cousins (New words found by changing only one letter.)

boor Coor door Foor Loor moor Moor Noor poor soor Toor vook voom voop

2 lipograms (New words found when removing only one letter.)

vor VOR


Random wordBack to top
Previous wordNext word


Recommended websites


See this word in another language

Français Español Italiano Deutsch Português NederlandsOrtograf Inc.This site uses web cookies, click to learn more. Our privacy policy.
© Ortograf Inc. Website updated on 23 June 2023 (v-2.0.1z). Informations & Contacts.