Word ListsWord Search

The word zaak is a foreign word

6 short excerpts of Wiktionnary (A collaborative project to produce a free-content dictionary.)

— In Dutch —
  • zaak n. Een term waarmee een ding of een voorstelling van de geest…
  • zaak n. (Juridisch) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke…
  • zaak n. Iets dat men te behartigen heeft, een aangelegenheid, affaire.
  • zaak n. (Handel) een transactie of handel.
  • zaak n. Een onderneming of bedrijf.
  • zaak n. (Juridisch) een rechtszaak, geding, gerechtszaak, rechtsgeding.
9 English words from 6 foreign definitions

affaire dat ding een geest Handel men term van

16 foreign words from 6 foreign definitions

aangelegenheid bedrijf behartigen beheersing geding handel heeft Iets Juridisch onderneming rechtsgeding rechtszaak transactie voor voorstelling waarmee

2 words-in-word (Words found as is inside the word. Minimum size 3 letters.)

aak zaa

One word-in-word RTL (Word found written from right to left, inside the word. Minimum size 3 letters.)

AAZ

One anagram (New word found by changing the order of the letters.)

kaza

15 anagrams found with an extra letter (New words formed with all the letters from the word and an extra letter.)

Akazu Azkal Kaatz Kasza Kazak kazan Kazan kazas Kwaza Mazak Zabka Zadak zakah zakat zamak

14 anagrams found minus a letter (New words formed with all the letters from the word minus a letter.)

aak AAZ aka Aka AKA a/k/a a.k.a. A.K.A. aza aza- Kaz. zaa zak Zak

6 cousins (New words found by changing only one letter.)

zaar zaas zack Zack zark Z-pak

4 lipograms (New words found when removing only one letter.)

aak zaa zak Zak

2 epenthesis (New words found when adding only one letter.)

Zadak zamak


Random wordBack to top
Previous wordNext word


Recommended websites


See this word in another language

Français Español Italiano Deutsch Português NederlandsOrtograf Inc.This site uses web cookies, click to learn more. Our privacy policy.
© Ortograf Inc. Website updated on 23 June 2023 (v-2.0.1z). Informations & Contacts.